ТЕЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ

“Мак Прима” ЕООД  предлага пълната гама от производствената номенклатура на фирма “ЖИТИ”АД - гр.Русе: тел, гвоздеи и телени изделия. Разполага с наличности на склад, обособени в следните групи:

ТЕЛ СТОМАНЕН НИСКОВЪГЛЕРОДЕН

Твърд и термообработен - мек /за строителство, промишленост, селско стоп. и др./
Размер:
от ф 0.6 до ф 10 мм;
Опаковка-връзки:
5кг, 20..40, 40..150 кг в зависимост от размера;

За армиране на стоманобетонни конструкции/за строителството/.
С гладък профил: от ф 3.0 до ф 6.0 мм
С периодичен профил: от ф 5.0 до ф 10мм;

Помеднен - кръгъл и профилен /за книговезната индустрия и др./.
Размер: от ф 0.6 до ф 5.0 мм;
Опаковка - връзки: 30..60 кг в зависимост от размера;

Профилен /за шплентове, метален обков и др./ с полукръгло, сегментно, овално, квадратно, правоъгълно сечение, с размери: от 2.0 до 8.0 мм;

Поцинкован - твърд и мек /за бита, сел.стоп, произв.на мрежи и др./.
Размер: от ф 1.8 до ф 4.0 мм;
Опаковка - връзки: 40..80 кг

Бодлив, поцинкован /за ограждения/,
Размер: от ф 2.0 до ф 2.5 мм;
Опаковка - рула 20-25 кг

С PVC покритие – размер: от ф 1.6 до ф 3.1 мм


Калиброван /за производство на скрепителни елементи/, размер: от ф 1.2 до ф 6.0 мм


Кламерен помеднен, плосък - размер: от ф 0.7 до ф 1.7 ммЗаваръчен - помеднен и непомеднен
/за заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани/;
Размер: от ф 0.6 до ф 5.0 мм;
Опаковка - макари: 5кг и 15 кг

 

ГВОЗДЕИ

СТРОИТЕЛНИ - с гладко стъбло и плоска или чашковидна глава
Размер: от 1.0/10 до 7.0/200 мм
ФАСОННИ /с гладко стъбло/:
с цилиндрична глава: от 1.0/10 до 5.0/140 мм
с плоска глава: за дървена опаковка:
от 1.0/8 до 3.2/80 мм
тапицерски: от 1.2/10 до 2.5/42 мм

 • СПЕЦИАЛНИ
  с квадратно стъбло:
  размер - от 2.2/45 до 6.0/200 мм
 • квадратно-усукани: размер - от 2.8/40 до 5.0/140 мм
 • с валцована спирала: размер - от 3.0/50 до 4.0/100 мм
  • с валцовани пръстени: размер - от 2.0/20 до 4.0/100 мм

покривни: размер - от 2.2/20 до 3.8/75 мм
покривни с много голяма глава: размер - от 2.2/20 до 3.0/50 мм
двуглави: размер - от 2.8/55 до 4.0/80 мм
за автоматично коване: размер - от 2.5/40 до 3.1/80 мм
едновърхи и двувърхи: размер - от 1.2/20 до 4.2/60 мм
за бетон: размер - от 2.2/30 до 3.4/70 мм
гвоздеи тип ”панел плюс”, Г - образни, скоби и др.
Опаковка:
кашони: 25 кг.
кутии: от 0.5 до 5.0 кг.
плик: от 0.1 до 1.0 кг.

МРЕЖИ

mreji

Стоманена плетена оградна мрежа от поцинкован тел и тел с PVC покритие, с квадратни отвори.
р-р на тела: от 1.8 до 3.0 мм,
квaдратен отвор: от 20/20 до 80/80 мм,
височина: от 0.5 до 3.0 м
Стоманена плетена мрежа от черен и поцинкован тел, с шестоъгълни отвори, предназначение: в строителството, за ограждения на птици и животни и др.

mrejiрабицова: р-р на тела - 0.8мм, отвор – 14 мм; височина - 1.0 м
кокошкарска: р-р на тела - 0.8 и 1.0 мм, отвор - 30 и 50 мм; височина - 1.25 и 1.5м

Стоманена електрозаварена оградна мрежа, от поцинкован тел и тел с PVC покритие,
р-р на тела: от 1.5 до 2.2 мм,
отвор: от 14/14 до 60/100 мм,
височина - от 1.0 до 2.0 м

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЛ

 • Заварени мрежи /с правоъгълни и квадратни отвори/
 • Скари за печки, хладилници и др.
 • Изправени телове /арматурни, калибровани и изделия от тях/
 • Изделия за бита

“Мак Прима” ЕООД  извършва доставка до клиента със собствен транспорт.